‘இளையபெருமாள் வாழ்க்கைச் சரித்திரம்’ எனும் அரசியல் பனுவல் – G.குருசாமி

வாழ்க்கைச் சரித்திர நூலுக்குக் கடந்த காலத்தை எதிர்காலம் நோக்கிக் கடத்தும் தனித்துவமான இயல்பு உண்டு. அதன் வழியாக அந்நூலில் சொல்லப்பட்டவரின் நோக்கமோ அல்லது அந்நூலை எழுதியவரின் நோக்கமோ வெளிப்படும். அரசியல், பண்பாடு சார்ந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான தளங்களையும் அவ்வகை நூல்களில் நிறையக்கண்டடையலாம். அதிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு சமகால அமைப்பு, அரசியல் செயல்பாடுகளுக்குக் கூட வடிவம் கொடுக்க முடியும். ஒவ்வொரு வரலாற்றுச் சரித்திரத்திலும் இனவரைவியலுக்கான கூறுகள் நிரம்பிக்கிடக்கும். அதாவது சமகாலச் சமூகத்திற்குத் தேவையான அனைத்துவிதமான அம்சங்களையும் வாழ்க்கைச் சரித்திர நூலிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் பாலசிங்கம் ராஜேந்திரன் எழுதி நீலம் வெளியீடாக வந்துள்ள ‘இளையபெருமாள் வாழ்க்கைச் சரித்திரம்’ (2023) நூலிலிருந்து இன்றைய சமூகத்திற்கு அரசியல், பொருளாதாரம், பண்பாடு, வரலாறு சார்ந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது, ஒருவரின் வாழ்க்கையை நூலாசிரியர் எதற்காக எழுதியிருக்கிறார் என்பன குறித்துப் பேசுவது நூலின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தலாம்.

தமிழ்நாட்டில் அட்டவணைச் சமூகத்தினரை அரசியல்படுத்தும் செயல்பாட்டிற்கு நீண்ட வரலாறு உண்டு. பிராமணர் அல்லாத அரசியல் இயக்கமாகத் தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் தோற்றம் பெறுவதற்கு முன்பே அட்டவணைச் சமூகத்தார் இடஒதுக்கீடு, மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான பிரதிநிதித்துவம் ஆகியவற்றைப் பெற்றிருந்தார்கள். தெளிவான அரசியல் பார்வை அவர்களுக்கு இருந்தது. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலேயே எந்தக் கட்சியையும் சேராத அட்டவணைச் சமூகத்தினரின் அரசியல் உள்ளிட்ட அறிவுச் செயல்பாடுகள் சென்னையை மையமிட்டிருந்தன.

சென்னைக்கு வெளியில் குறைந்த அளவிலேயே அட்டவணைச் சமூகத்தாரின் அமைப்புகள் இருந்தன. இந்திய விடுதலைக்குப் பிறகு அரசியல் களம் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்டதாக மாறியது. அதையொட்டி அட்டவணைச் சமூகத்தின் அரசியலும் மாறத் தொடங்கியது. அட்டவணைச் சமூகத்தில் சிலர் விடுதலை பெற்றுத்தந்த கட்சி, கோயில் நுழைவுக்காகப் போராடிய கட்சி என்று காங்கிரஸில் இருந்தார்கள். ஓரளவு அவர்கள் சுதந்திரமாக இயங்குவதற்கான அனுமதியை காங்கிரஸ் வழங்கியது. காங்கிரஸோடு முரண்படும் தலைமை அட்டவணைச் சமூகத்திலிருந்து உருவாகிவிடக் கூடாது என்ற நோக்கில் காங்கிரஸ் அப்படி நடந்துகொண்டது என்பதாகச் சொல்லப்பட்டாலும் காங்கிரஸால் அட்டவணைச் சமூகத்திற்கு நல்லவையும் நடந்தன.

 

This content is locked. Only accessible for Registered Users.

If your aren't registered yet, then

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories

Telegram
WhatsApp
FbMessenger
error: Content is protected !!