“கிழங்கு விளையும் ஆழம் நமக்குத் தெரியும். நமது பன்றிகள் கூட அந்த அளவே அறியும்! அதற்கும்...
நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​ ஊதி ஊதிப்...
பொம்பளைக்கும் ஆம்பளைக்கும் உடம்பெல்லாம் முளைக்கும் மசுருல சாதி மதத்தை உசத்தியா கட்டுனான் மீசை முறுக்கிய மசுரு...
da block
“கிழங்கு விளையும் ஆழம் நமக்குத் தெரியும். நமது பன்றிகள் கூட அந்த அளவே அறியும்! அதற்கும்...
நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​ ஊதி ஊதிப்...

THE NEELAM Print Magazine Subscription

Subscribe to stay up to date and stay notified about exclusive offers

da block

Subscribe Now

da block
“கிழங்கு விளையும் ஆழம் நமக்குத் தெரியும். நமது பன்றிகள் கூட அந்த அளவே அறியும்! அதற்கும்...
நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​ ஊதி ஊதிப்...
da block

Volar World

நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​ ஊதி ஊதிப்...
தலித்துகளின் போராட்டம் என்பது வெறும் சலுகைக்கானவையோ, உரிமைகளுக்கானவையோ மட்டுமல்ல, முழுமையான பண்பாட்டையும் வரலாற்றையும் உருவாக்குவதற்குமானவை. –...
“கிழங்கு விளையும் ஆழம் நமக்குத் தெரியும். நமது பன்றிகள் கூட அந்த அளவே அறியும்! அதற்கும் கீழே எதுவோ உள்ளது, அதன்மேல்தான் பகைவர்க்குக் காமம்; இந்தக் கரிசல் பூமி வெளியே கற்களாகத் தெரிந்தாலும் உள்ளே பொன்னாலானது போலும்; தானியங்களைத் தூவி தானியங்களை...
நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​...
தலித்துகளின் போராட்டம் என்பது வெறும் சலுகைக்கானவையோ, உரிமைகளுக்கானவையோ மட்டுமல்ல, முழுமையான பண்பாட்டையும் வரலாற்றையும்...
“கிழங்கு விளையும் ஆழம் நமக்குத் தெரியும். நமது பன்றிகள் கூட அந்த அளவே அறியும்! அதற்கும் கீழே எதுவோ உள்ளது, அதன்மேல்தான் பகைவர்க்குக் காமம்;...
நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​ ஊதி ஊதிப் பெருக்கிட​ இரை தேடும்​ தீப் பிழம்புகள்​ என்...
பொம்பளைக்கும் ஆம்பளைக்கும் உடம்பெல்லாம் முளைக்கும் மசுருல சாதி மதத்தை உசத்தியா கட்டுனான் மீசை முறுக்கிய மசுரு மன்னன்… சும்மா இருப்பானா வீரத் தமிழன்! கூந்தலைப்...

கவிதைகள்

நிமிடங்களுக்கும்​ யுகங்களுக்கும்​ இடையே​ வழிபாடு தொடங்கும்போது​ ரூபமாகவும்​ அரூபமாகவும்​ நெருப்பு எரியட்டும்​ தணல்களை​ ஊதி ஊதிப்...

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories

Telegram
WhatsApp
FbMessenger
error: Content is protected !!