அரிச்சந்திர நதியோரம் – நிலாதரன்

Image Courtesy: Gabriel Orozco

ஒவ்வோர் அறுவடைப் பருவத்தின் தொடக்கத்திலும்
ஈசான்ய மூலையில் அறுத்த கதிரைக்
கூலிகளுக்குப் புதிராகக் கொடுப்பார் பண்ணை
அப்பா வாங்கி வரும் புதிரை
சாமிபடத்தில் சாற்றிக் கும்பிடுவாள் அம்மா
பின்னந்தக் கதிர்களைக் குஞ்சங்களாக்கி
நிலைப்படியில் தொங்கவிடுவோம்
எத்தனை எத்தனை அறுவடைப் பருவங்கள் கடந்தோடின
கறுக்குவிட முடியாதபடி
அப்பாவின் அறுப்பரிவாளும் மெலிந்துவிட்டது
வாழ்வின் தேய்மானத்தை விலை தந்து
அரிச்சந்திர நதியோரத்தில் வாங்கிய துண்டு நிலத்திலிருந்து
இந்த அறுவடைப் பருவத்தின் புதிரை
ஒரு குழந்தையைப் போல் கொண்டு வருகிறார் அப்பா
குளித்து முழுகிய அம்மா குத்துவிளக்கு ஏற்றுகிறாள்

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories

Telegram
WhatsApp
FbMessenger
error: Content is protected !!